Nyheter 


Båtupptagning 2019
Höstens båtupptagning sker 2019-10-13. Mer info >>

Ansökan om vinterplats >>


Arbetsdag hösten 2019
Höstens arbetsdag sker 2019-10-19 kl. 09-14. Mer info >>


Årsmöte 2019, för verksamhetsåret 2018. 

Handlingar: Informationsblad, Resultat- och Balansräkning samt budget, Långtidsplan, Verksamhetsberättelse

Mötesprotokoll: Årsmöte 2019


Arbetsdagen våren 2019
2019-05-04
Tack alla som slöt upp för en arbetsdag där vi fick otroligt mycket gjort. Det var många bommar som skulle skruvas ihop, bäras, flottas och sen monteras på nya bryggan. Förutom det en massa röjt sly, snickerier och arbete med ny köksinredning i klubbhuset. Tack! 


Ansökan bryggplats 2019
Styrelsen önskar att samtliga gör sin ansökan via hemsidan, klicka på länken här


Gå med i medlemsforumet på Facebook
Ett informellt Facebook-forum för medlemmar hittar du här. Forumet är slutet för medlemmar i klubben.


Miljö

Nya TBT-reglerna träder i kraft 2020. Det är hög tid för medlemmar med båtar som riskerar att ha TBT-färg att kontrollera det och snarast vidta åtgärder. Exakt tolkning av regelverket saknas idag, men helt klart är att båt med konstaterad TBT-färg måste hanteras. Läs handlingsplanen och löpande information från klubben. Kontrollmät din båt om den är i riskzonen. Hantera snarast TBT-färgen på adekvat sätt om din båt har det. Spara verifikationer på mätningar och åtgärder.

Läs om KBK´s Personuppgiftspolicy samt Handlingsplan för avveckling av TBT på båtskrov. Läs mer här.

Information från Värmdö kommun om handlingsplan för avveckling av TBT på båtskrov. Läs mer här.  

Avfallsplan antagen av KBKs styrelse. Läs mer här.


Årsmötetsprotokoll 2018
klicka på länken här


Landström - användare skall erlägga årlig avgift

El finns tillgängligt på hamnplanen och vid bryggorna. Den egna båten nås med egen förlängningssladd. "Normalanvändning" när man arbetar med båten kostar inget. Men om du behöver el på under en längre tid under sommaren så kan detta ordnas mot en kostnad om 700 kr per säsong.

Inbetalning skall ske till bankgiro 444-3222, ange namn och medlemsnummer/fastighetsbeteckning

De båtar som har betalt avgiften kommer att få en dekal uppsatt vid båten att Landström är betalt för innevarande säsong