Avgifter Kolströms Båtklubb

Nedan finns en förteckning över de avgifter som gäller i Kolströms Båtklubb. För att få en mer detaljerad beskrivning av temer så som A-Medlem, B-Medlem, ramp och mastkran se under filken Medlemsguide.

 

Medlemsavgift

A-Medlem

Inträdesavgift 1 000 kr

Medlemsavgift Kolströms Båtklubb 200 kr

Medlemsavgift Brunns Fastighetsägarförening         
Alla som önskar att vara medlemmar i Kolströms
båtklubb måste även vara medlem i Brunns
Fastighetsägarförening och betala en årlig medlems-
avgift till föreningen 150 kr

B-Medlem

Medlemsavgift Kolströms Båtklubb 350 kr

 

Bryggavgift

A-Medlem

Bryggavgift 60 kr

( per kvm, längd x bredd på båten)

B-Medlem

Bryggavgift 150 kr
(per kvm, längd x bredd på båten)

 

Vinterplats

A-Medlem

Vinterplats 60 kr

(per kvm, längd x bredd på båten)

B-Medlem

Vinterplats 150 kr

(per kvm, längd x bredd på båten)

 

Köavgift båtplats för icke medlemmar är 200kr/år skall var betalt vid ansökan. Ny ansökan och inbetalning skall göras varje år men köplats/datum behålls

Betalas lämpligast till klubbens Swishkonto, 1236620678 ange Ert namn köavgift,

Eller bankgiro bankgiro 444-3222

 

"Frivillig" miljöavgift

För framtida miljöinvesteringar, avser styrelsen föreslå att båtägarna under ett antal år framåt erlägger en särskild miljöavgift, föreslaget 300:- per båt och år. (framtida miljöinvesteringar kan vara spolplatta med avskiljare mm). Inbetalning sker till bankgiro 444-3222, ange "Miljöavgift".

 

Vitesavgifter

Ej utförd arbetsplikt under säsong 1 000 kr (Gäller endast A-medlemmar)

Ej utförd nattvakt 3 000 kr

Den medlem som inte utfört sin vaktplikt två säsonger i rad har förverkat sin rätt till båtplats under nästkommande säsong.

 

Landström

El finns tillgängligt på hamnplanen och vid bryggorna. Den egna båten nås med egen förlängningssladd. "Normalanvändning" när man arbetar med båten kostar inget. Men om du behöver el på under en längre tid under sommaren så kan detta ordnas mot en kostnad om 700 kr per säsong.

Inbetalning skall ske till bankgiro 444-3222, ange namn och medlemsnummer/fastighetsbeteckning

De båtar som har betalt avgiften kommer att få en dekal uppsatt vid båten att Landström är betalt för innevarande säsong

 

Övriga avgifter

Nyttjande av trailerramp 200 kr

Bokning av tid 0709-68 69 21

Mastkran 200 kr

Bokning av tid 0709-68 69 21

Gästplats (3 st) 100 kr per dygn (max 3 dygn)

Avgiften erläggs via Swish 1236620678 se instruktioner på tavla vid gästplatserna