Ansökan om vinterplats

Kan ansökas av fastighetsägare inom Brunns Fastighetsägarförenings område samt alla som är medlemmar i Kolströms Båtklubb.

Ansökan skall senast vara inlämnad 15/9. Fördelningen av platser genomförs och meddelas senast 22/9.

 

Fördelning av vinterplatser

1 A-medlemmar med båtplats som önskar annan plats hanteras först.

2 A-medlemmars ansökningar behandlas efter kötid.

3 A-medlemmars ansökningar för 2:a båt behandlas efter kötid.

4 B-medlemmar med båtplats föregående säsong, fördelas  efter kötid.

5 B-medlemmar fördelas efter kötid.

 

Medlemsnummer*
Förnamn*
Efternamn*
Personnummer*
Adress*
Postnummer*
Ort*
Telefonnummer*
Email*
Ägare av båten

Om delägare enl. ovan ange namn:
Båttyp
Båtfabrikat
Längd (meter)
Bredd (meter)
Vikt*(kg)

Jag accepterar Kolströms Båtklubbs (KBK) gällande stadgar, hamnbestämmelser, avgifter och ger härmed mitt godkännande till att mina personuppgifter lagras enligt KBKs Personuppgiftspolicy

Jag garanterar att jag läst KBK:s miljöregler avseende TBT bottenfärger, samt att den aktuella båten i denna ansökan uppfyller dessa regler.