Sjö- och torrsättning

Dag för upptagning respektive sjösättningen bestäms av styrelsen. I god tid innan sjö- och torrsättning kommer information att publiceras på hemsidan satt anslås i klubbhuset. Observera att alla båtar som skall ligga på klubbområdet under vintern skall teckna sig för en vinterplats, se vidare under medlemsguide.

För närvarande är avgiften för upptagning respektive sjösättning 700 kr per båt.

I Kolströms båtklubb hjälps vi åt hela dagen med båtupptagning och sjösättning. Samling sker vid klubbstugan kl. 8.00, där betalning sker och anmälda. Den dag upptagning respektive sjösättning sker, är du som båtägare själv eller genom ombud skyldig att delta i verksamheten tills sista båten är klar. Tänk på att parkera bilen så att verksamheten inte hindras. Vid upptagning och iläggning finns en uppsatt lista där du kan se i vilken ordning båtarna hanteras. När din egen båt tas upp/sjösätts får du naturligtvis köra båten från/till bryggplatsen. Efter sjösättning städar man förstås undan allt skräp från sin vinterplats.

På upptagnings- och sjösättningsdagar är det mycket folk i rörelse på hamnplanen. Tänk på att vi hanterar tunga båtar och maskiner på klubbens område. Lämna inte era barn eller husdjur obevakade. Barn och andra som inte deltar aktivt i verksamheten bör vistas på behörigt avstånd från lastbil, slip etc.

Båtar och trailers på land Alla ägare av vagnar och trailers skall tillse att dessa forslas bort senast en vecka efter att båten är sjösatt. Även båtar som inte är tilltänkta att sjösättas under säsongen måste bortforslas. Hamnområdet är inte ämnat till sommarförvaring av båtar, vagnar och trailers. Om behov finns under kortare tid att förvara båte på land så skall hamnkaptenen kontaktas så att en överenskommelse kan ske när båten får läggas upp och när de sedan skall vara borttagen.