Kalendarium 2022

 

 

Årsmöte 2022

2022-01-30

Kl. 09.00 på Teams. Kallelse och information mailas, läggs upp under "Nyheter" på klubbens web, samt anslås på anslagstavlan vid klubbhuset.  Mötesprotokoll kommer senare.

 

Arbetsdag vår

Information om datum och tid läggs upp under Nyheter

Samtliga medlemmar är kallade till arbetsdagen.  Mer info om klubbregler kring arbetsdagar >>

 

 

Sjösättning

Information om datum och tid läggs upp under Nyheter

Sjösättning sker normalt första helgen i maj. Mer info kring sjö-och torrsättning >>

 

Båtupptagning / torrsättning

Information om datum och tid läggs upp under Nyheter

Torrsättning sker normalt första helgen i oktober. Mer info kring sjö-och torrsättning >>

  

Arbetsdag höst

Information om datum och tid läggs upp under Nyheter
Höstens arbetsdag sker oftast helgen efter torrsättning. Samtliga medlemmar är kallade till arbetsdagen. Mer info om klubbregler kring arbetsdagar >>