Kalendarium 2020

 

 

Årsmöte 2021

2021-03-27

Kl. 09.00 på Teams. Kallelse och information mailas samt anslås på anslagstavlan vid klubbhuset.  Mötesprotokoll.

 

Arbetsdag vår 2021

2021-05-22

Samtliga medlemmar är kallade till arbetsdagen. Mer info om klubbregler kring arbetsdagar >>

 

 

Sjösättning 2021

2021-05-08

Mer info kring sjö-och torrsättning >>

 

Båtupptagning / torrsättning 2021

2021-10-03

Mer info kring sjö-och torrsättning >>

  

Arbetsdag höst 2021

-Datum ej fastställt- 
Samtliga medlemmar är kallade till arbetsdagen.

 

Klubbdagar