Kalendarium 2019

 

Årsmöte 2020

-Datum ej fastställt-

Kl. 09.00 i Klubbhuset. Kallelse och information mailas samt anslås på anslagstavlan vid klubbhuset. 

 

Arbetsdag vår 2020

-Datum ej fastställt-

Samtliga medlemmar är kallade till arbetsdagen.

 

 

 

Sjösättning 2020

-Datum ej fastställt-

 

Båtupptagning 2019

  

Arbetsdag höst 2019

-Datum ej fastställt- 
Samtliga medlemmar är kallade till arbetsdagen.

 

Klubbdagar