Ansökan om sommarplats

Ansökan skall senast vara inlämnad 28/2. Fördelningen av platser genomförs och meddelas senast 10/4.

 

A-medlemskap

Kan ansökas av fastighetsägare inom Brunns Fastighetsägarförenings område. Kan också sökas av maka/make, samboende och hemmavarande barn till fastighetsägare inom Brunns Fastighetsägarförening En förutsättning för A-medlemskap är också medlemskap i Brunns Fastighetsägarförening. Övriga anhöriga skall ansöka om B-medlemskap.

 

B-medlemskap

B-medlemskap beviljas övriga intresserade personer. Detta medlemskap berättigar till yttrande- och förslagsrätt, men ej till rösträtt. B-medlem som erhåller båtplats är endast garanterad båtplats en säsong i taget. Styrelsen upprättar kölista och avgör vilka som kan erhålla båtplats

Om delägare finns till båten måste samtliga delägare vara medlemmar.

 

Fördelning av båtplatser

1 A-medlemmar med båtplats som önskar annan plats hanteras först.

2 A-medlemmars ansökningar behandlas efter kötid.

3 A-medlemmars ansökningar för 2:a båt behandlas efter kötid.

4 B-medlemmar med båtplats föregående säsong, fördelas  efter kötid.

5 B-medlemmar fördelas efter kötid.

 

Köavgift båtplats för icke medlemmar är 200kr/år skall var betalt vid ansökan. Ny ansökan och inbetalning skall göras inför varje år men köplatsen/datum behålls

Betalas lämpligast till klubbens Swishkonto, 1236620678 ange Ert namn köavgift,

Eller bankgiro bankgiro 444-3222

 

Kolströms Båtklubb
Box 100
134 08 Ingarö