Hamnregler

Hamnbestämmelser

Dessa går att läsa i detta dokument HAMNBESTÄMMELSER 2017

 

Gästplatser

Det finns tre gästplatser med bommar nordost om trailerrampen. Det kostar 100kr per natt att förtöja vid dessa. Betalning erlägga via Swish. Instruktioner finns på tavla vid gästplatserna.

 

Trailerramp och Mastkran

Om man önskar att använda Kolströms trailerramp eller mastkran och inte är medlem så skall man ringa 0709-68 69 21. Kostnad för iläggning via trailerramp kostar 200 kr och för användande av mastkran 200 kr.

                                            Säker Hamn - båtförsäkringar i samarbete med If 

If:s Säker Hamn certifiering är en trygghetscertifiering av svenska småbåtshamnar. Certifieringen ställer krav på skydd mot öppen sjö, kontroll över andrahandsuthyrning och bevakning för att minska stölderna.

För dig som är medlem i en båtklubb som certifierats med Säker Hamn, får du som medlem rabatt på båtförsäkring hos If skadeförsäkring. Vill du läsa mer om just säkerhamn så kan du göra det på if.se/sakerhamn <http://www.if.se/sakerhamn>.