Ingarö Scoutkår Logga

Ingarö sjöscoutkår                                     

 

Scouter

Scouterna är en rörelse/organisation som helt och hållet bedrivs på ideell bas, utan något som helst vinstsyfte. En av idéerna är att ge ungdomar en meningsfull fritidssysselsättning med bland annat möjlighet att komma ut i naturen och där lära sig att klara sig på egen hand – ”i och med naturen”. Scouting är världens största ungdomsorganisation som idag finns i de flesta länder i världen, totalt finns det cirka 48 miljoner scouter. I Sverige finns det cirka 70 000 aktiva scouter i alla åldrar från 8 år och uppåt. Tidigare har det funnits fem scoutförbund som idag har gått samman och efter den sammanslagningen kallas vi gemensamt för Scouterna.

 

Ingarö Sjöscoutkår

Ingarö sjöscoutkår startade sin egna verksamhet 2016 efter en delning av Värmdö sjöscoutkår som innebar att de Ingaröbaserade avdelningarna, och ledarna, som funnits på ön i ca 20 år, bildade en egen scoutkår. Vi på Ingarö valde i samband med det att ansluta oss till Stockholms scoutdistrikt. Vår samlingslokal är Brunnen, Brunns gård, där vi huserar tillsammans med Fritidsgården, vi har våra dagar och dom har sina.

Delningen innebar inga som helst förändringar vad det gäller scoutprogrammet för våra medlemmar, idag ca 130 scouter och ledare, utan vi jobbar vidare på samma sätt som vi alltid har gjort på Ingarö. Vi sysslar med segling, paddling och andra sjöaktiviteter liksom med möteskvällar i vår lokal, utfärder, läger, hajker och stugövernattningar. Våra avdelningar är indelade i patruller, små grupper. Samarbetet i patrullen är en av våra metoder. Vi lär oss alltså mycket och har mycket kul tillsammans, för ”är det inte kul så är det inte scouting” som scoutings grundare en gång sagt.

Vad som också är viktigt att säga om scouting är att vår verksamhet är till för alla oavsett kön, religion, hudfärg eller samhällsklass. Vi har ingen ”avbytarbänk”.

 

Verksamheten på Ingarö

 

Våra avdelningar heter idag:

Trossen           8-9 år           tisdagar   18-20 (Spårare)

Vindöga        10-11 år         tisdagar   18-20 (Upptäckare)

Piraterna       12-14 år         torsdagar 18-20 (Äventyrare)

Stormarna     15-17 år         måndagar 18-20 (Utmanare)

Sjöverksamheten sker vid Kolströms båtklubb. Här har vi fyra Avanti, mindre kölbåtar, samt optimistjollar som vi seglar med. Utmanarna har sin egen båt, Lina, som är en Sunwind 20. Scouterna har ibland segling på söndagar, eller över helger, och utgår även då från Kolströms båtklubb. Verksamheten vid båtklubben pågår som mest under skolåret, på sommarlovet är det läger och eskaderseglingar. Dock händer det att vi använder våra båtar även under sommaren.

 

Vill barnen vara med i scoutverksamheten

Barn till medlemmar i Kolströms båtklubb har förtur till tre platser per årskull. Platserna skall helst sökas på våren inför kommande höst då verksamhetsåret startar. Om man önskar att söka en plats för sitt barn så går man in på vår hemsida ingaro.scout.se. Det är då viktigt att man i ansökan skriver att man är medlem i Kolströms Båtklubb. Scoutkåren kommer att verifiera medlemskapet med styrelsen i Båtklubben.

Kontaktperson

Uffe Wahlström       uffew@telia.com    070-600 26 52