Styrelse

(Byt ut KBK i mailadresserna nedan till @)

 

Ordförande                 Fredrik Jansson (Miljöansvarig)               Tel. 070-607 65 17

Mailadress                    fjansson72KBKgmail.com

 

Hamnkapten                Mattias Oscarsson (Hamnkapten, båtplatser) Tel. 070-492 45 91

Mailadress                    mattias.oscarssonKBKtelia.com

 

Vice Hamnkapten        Mats Blomberg                                       Tel. 070-827 61 96

Mailadress                    mats.blombergKBKeksjohus.se

 

Kassör                        Hasse Nordberg                                        Tel. 070-740 35 27

Mailadress                   kassorkbkKBKgmail.com

 

Sekreterare                Tomas Prag                                                Tel. 076-644 20 15

Mailadress                   praagKBKlive.se

  

Ledamot                     Lars Bennerheim (El och Nyckelansvarig)   Tel.070 -710 45 43

Mailadress                   lars.bennerheimKBKpk-produkter.se

         

Ledamot                      Jonas Jalakas    (Säkerhetsansvarig)           Tel. 070-571 81 91

Mailadress                    jonas.jalakasKBKgmail.com

 

Suppleanter                 Tor Kamsvåg      (hemsida, Info)                   Tel. 073-074 07 05

Mailadress                    tkamsvagKBKgmail.com

                                      Mattias Rostedt                                            Tel. 070-960 07 77       

Mailadress                     rostedtKBKhotmail.com 

 

Revisorer                       Lars Falke och Hans Ramström                                          

Revisorssuppleant       Ann-Sofie Ramström

                     

Valberedning                Lars Falke (sammankallande)

                                       Fia Lehikoinen och Johan Blomkvist