Arbetsplikt

Alla A-medlemmar med båtplats (sommarplats eller vinterplats) har arbetsplikt en gång per säsong. Den som inte fullgör sin arbetsplikt debiteras en avgift för ej fullgjord arbetsplikt.

Arbetsplikten kan fullgöras på ett antal olika sätt.

  • Alla medlemmar kallas till de arbetsdagar som båtklubben har på våren och hösten.
  • En arbetslista finns uppsatt i klubbhuset för vissa uppdrag som kan utföras utanför arbetsdagarna. Det innebär att man som medlem kan ta på sig och lösa en av de arbetsuppgifterna och på så sätt fullgöra sin arbetsplikt
  •  Enskilda medlemmar erhåller uppdrag initierade genom egen förfrågan till styrelsen, eller genom att medlem med speciell kompetens kontaktas direkt eller efterfrågats över hemsida eller via e-post för viss aktivitet eller tjänst

Eftersom du själv är ansvarig för att du gör din insats för klubben, sitt inte och vänta på att du i sista minuten skall kallas till ett uppdrag. Ta initiativ till att öka klubbgemenskapen, förbättra våra gemensamma resurser eller säkerheten i hamnen eller bidra på annat sätt till klubben och dess verksamhet.

Arbetsdagarna är dessutom väldigt trevliga och ett utmärkt tillfälle att träffa andra i klubben.